ONS DOEL

De NoorderLichtgemeente heeft er voor gekozen om 3 jaar lang een diaconaal project in Moldavië te steunen. Moldavië is het armste land van Europa. Die armoede uit zich bijvoorbeeld doordat ouders het land moeten verlaten om elders hun inkomsten te verdienen, de kinderen in het land achterlatend. In de Sovjetperiode hebben de kerken onvoldoende diaconie kunnen opbouwen om zorg te dragen voor de armen in het land. Lees verder.

DE REIS NAAR MOLDAViË

Van 14 tot 21 oktober 2017 gaat een groep NoorderLichters naar Moldavie: Karin Bout, Luut Boeijenga, Deli Greydanus en Wilma Seinen. Tevens reizen ook mee: Jan de Bes vanuit de Protestantse gemeente Rheden en Henk Keizer vanuit ‘De Drieklank’ in de wijkgemeente Almere- buiten.
Daarnaast bestaat de werkgroep Moldavië bestaat uit Renske van Hoeijen-Duim, Fred Manschot (evt. reiziger) Paul Smink en Nathalie 
Swinkels.

Lees hun motiviaties om mee te gaan met deze reis

Tijdens de dienst van zondag 8 oktober ontvingen de reizigers Wilma, Luut en Deli (uiteraard ook Karin, Henk en Jan, die er niet bij waren) de zegen van ds. Nienke van Andel voor een goede reis en een behouden thuiskomst.

MOLDAVIË IN HET NIEUWS

DE STAND

per 1 juni. 2017
bijna € 7000,- !!!

Wilt u liever uw bijdrage voor Moldavië overmaken? Gebruik dan het IBAN nr. NL47 INGB 0007 1283 83 van de ‘Diakonie NoorderLichtgemeente’, o.v.v. ‘Project Moldavië’. Dank u wel voor uw bijdrage!

TERUGBLIK

Actie 6
Benefietconcert

header_actie_stamppot

Actie 2
Stamppottenmaaltijd

header_actie_fietstocht

Actie 1
Fietsrondje Zeist

Bekijk de algemene website
van onze PKN-gemeente uit Zeist

Diaconaal werk door kerken.
Ga naar de speciale Moldavië-pagina

Het Moldovan Christian Aid (MCA) is een platform opgezet vanuit verschillende kerken in Moldavië. Ze bieden hulp aan ouderen, kinderen en slachtoffers van mensenhandel.

Ga naar de website (Engels/Duits)