Aanmelden Nieuwsbrief

Knop Renovatie 2018

FacebookAndroidApple IOS

Welkom bij de NoorderLichtgemeente in Zeist.

Wij zijn een open gemeente waar mensen, jong en oud, met elkaar ruimte scheppen.
Ruimte om God te ontmoeten. Ruimte om elkaar te ontmoeten.
Ruimte om met en door elkaar iets van God te ervaren.

Zondag 16 december, de derde in de Advent, licht er wat wit door het paars heen: op deze dag vieren we de tafel van de verwachting. We lezen Lucas 3:7-18. Zijn we met het goede bezig?

Fijn dat Elisabeth van Deventer op zondag 23 december een dienst kon oppakken. Met de kinderen is het thema: Lucas 1: 39-45, Maria op bezoek bij Elizabeth. Het komt goed - Jezus komt er aan! Organist Gert-Jan van den Bos

’s Avonds op 23 december, 19.30 uur, is het Festival of Lessons and Carols: toeleven naar Kerst, in lezing en lied, poëzie en een heel korte overweging. Net als de Evensong overgenomen uit de rijke Anglicaanse traditie.

Kerstnacht: in de steigers… Om 19.30 uur, zo is onze traditie, vieren we de kerstnacht met een open viering voor jong en oud. We leven mee met het verhaal van de herberg in de steigers. Daar kan je toch geen mens laten slapen? Muziek, zang, verbondenheid, en een verhaal dat tot de verbeelding spreekt. Neem gerust gasten mee!

Kerstmorgen, 25 december, vieren we samen. Het project komt tot zijn voltooiing, na weken lang steen voor steen bij elkaar leggen. Er is geen kinderdienst maar alle ruimte voor de kinderen in de dienst. 

Zondag 30 december: we lezen het kerstverhaal van Paulus, Galaten 3:23-4:7. Nu het Kind gekomen is roepen wij: Abba, Vader!

Het is mooi om momenten van samen-zijn te hebben rond Oud en Nieuw. Twee eenvoudige gebedsdiensten met lied, lezing, korte overdenking, gebed, houden ons bij de tijd van God. Voor ieder is plaats, ook voor de gasten uit andere wijken, de logees van deze dagen. De viering van oudejaarsavond houden we in de kerkzaal, op nieuwjaarsmorgen komen we in de Shalomzaal bij elkaar. Met vrede gegroet en gezegend met licht! Voorganger ds Roel Bosch, muziek Wouter Harbers.

Kerkomroep

Luister live of later naar de vieringen vanuit de NoorderLichtkerk. Klik op het onderstaand logo.

logo-kerkomroep

NoorderLicht-geschiedenis groen