Aanmelden Nieuwsbrief

Knop Renovatie 2018

FacebookAndroidApple IOS

Welkom bij de NoorderLichtgemeente in Zeist.

Wij zijn een open gemeente waar mensen, jong en oud, met elkaar ruimte scheppen.
Ruimte om God te ontmoeten. Ruimte om elkaar te ontmoeten.
Ruimte om met en door elkaar iets van God te ervaren.

Zondag 20 oktober zal het over 2 Samuël 5: 6-16 gaan. Voorganger: ds Hanneke Allewijn, een poos terug stagiaire bij ons, nu als predikant in Den Haag actief in straatpastoraat én de Lutherse gemeente aldaar. 

Zondag 27 oktober: de afsluiting van onze serie over David, met een lezing uit 2 Samuël 9. Nog één keer: David en de familie van Saul. David laat Sauls kleinzoon Mefiboseth aan tafel mee-eten. Voorganger ds Roel Bosch.

Kerkomroep

Luister live of later naar de vieringen vanuit de NoorderLichtkerk. Klik op het onderstaand logo.

logo-kerkomroep

NoorderLicht-geschiedenis groen