Aanmelden Nieuwsbrief

Knop Renovatie 2018

FacebookAndroidApple IOS

Welkom bij de NoorderLichtgemeente in Zeist.

Wij zijn een open gemeente waar mensen, jong en oud, met elkaar ruimte scheppen.
Ruimte om God te ontmoeten. Ruimte om elkaar te ontmoeten.
Ruimte om met en door elkaar iets van God te ervaren.

17 maart: opeens is de Eeuwige heel dichtbij. Je wordt er stil van, of gaat stamelen. En het wordt licht, heel licht. We lezen Lucas 9:28-36, 1 Korintiërs 13. We zeggen 'dank-je-wel' tegen een paar mensen die veel voor de gemeente gedaan hebben. Organist Klaas van Boggelen, voorganger Roel Bosch.

24 maart: ‘Framen’: mensen in een hokje zetten. Dat gaat makkelijk: ‘slachtoffer, dader, zielig, slecht’ - Lucas 13:1-9. Jezus slaat frames aan stukken. We horen over verzoening: Romeinen 5:1-11. Organist Wim Faas, voorganger Roel Bosch.

Op 31 maart zal ds. Nienke van Andel voor het laatst voorgaan als predikant van de NoorderLichtgemeente. Deze zondag gaan we echter niet te veel treuren. Het is zondag Laetare – Verheug u! Midden in de veertigdagentijd vieren we dat Pasen nabij is. De projectcantorij o.l.v. Jasper Witteveen zingt, Gert-Jan van den Bos speelt orgel en we delen brood en wijn.
31 maart, 19.30 uur: Taizéviering. Een goede manier om deze dag af te sluiten, en verder te gaan op weg naar Pasen.

6 januari, Driekoningen,  de dag van de verschijning van Christus onder de volken. En onmiddellijk ontstaat onenigheid. De ene koning wil dat deze drie vreemden rapport uitbrengen, maar zij gaan op eigen wijze naar huis terug. We lezen Jesaja 60:1-6 en Matteüs 2:1-12.

Op zondag 13 januari lezen we over de Doop van de Heer, Lucas 3:15-22. Moest dat dan, dat Jezus gedoopt werd? En hoe vreemd, dat Lucas dwars door die bijzondere gebeurtenis een verhaal van gerechtelijke dwaling krast, iets met Herodes en Herodias.

Kerkomroep

Luister live of later naar de vieringen vanuit de NoorderLichtkerk. Klik op het onderstaand logo.

logo-kerkomroep

NoorderLicht-geschiedenis groen