Aanmelden Nieuwsbrief

Knop Renovatie 2018

FacebookAndroidApple IOS

Welkom bij de NoorderLichtgemeente in Zeist.

Wij zijn een open gemeente waar mensen, jong en oud, met elkaar ruimte scheppen.
Ruimte om God te ontmoeten. Ruimte om elkaar te ontmoeten.
Ruimte om met en door elkaar iets van God te ervaren.

Zondag 19 augustus sluiten we ons in toon en taal aan bij de vrolijkheid en de dankbaarheid die ons uit de schriftlezingen tegemoet komen: ‘De dorre vlakte zal vrolijk zijn’, Jesaja 35,1-10 en ‘Alles wat Hij doet is goed!’, Marcus 7,31-37. Voorganger ds Nienke van Andel, organist Klaas van Boggelen.

Zondag 26 augustus vieren we brood en beker, rond de tafel. Omsloten door een lange lezing, Marcus 8:1-21, met het raadsel: er is tegelijk nooit genoeg brood én altijd genoeg brood. Laten we maar beginnen met delen. Voorganger ds Roel Bosch, organist Wouter Harbers.

Op 2 september lezen we uit het evangelie naar Marcus 8,22-26. Een ontmoeting tussen twee mannen die geen van tweeën een naam krijgen. ‘Genezing van een blinde’, staat daarboven in mijn Bijbelvertaling. Maar is dat waar het hier om gaat? Wat gebeurt er als we onze aandacht in dit verhaal eens niet richten op degene die genezen wordt, maar op de geneesheer? Voorganger ds. Nienke van Andel, organist is Jochen de Gier.
9 september is Startzondag: we zetten de kerk in de steigers! Of onszelf? Ons geloof? Onze gedachten? Het wordt een ‘gewone’ bijzondere dienst, met als lezing, even los van het rooster, opnieuw iets uit Efeziërs:3:14-21. Over samen met elkaar de lengte, breedte, hoogte en diepte van Gods rijkdom leren kennen. We kregen de smaak te pakken, in de zomer. Houd u er rekening mee dat we tot 14.00 uur in de kerk mogen blijven, voor een bijzonder verder programma, met jong en oud? Wim, Hennie, Anne, Dick, Roel, Deli, Carla, Marleen.
16 september begint in de kerk de herfst al. De eerste lezing, Marcus 9:14-29, plaatst ons met beide voeten op de grond. Een vader met een zieke zoon, en de mensen ruziën hoe dat komt. Hoe moet het verder? Organist Klaas van Boggelen.

 

Kerkomroep

Luister live of later naar de vieringen vanuit de NoorderLichtkerk. Klik op het onderstaand logo.

logo-kerkomroep

Gemeentereis 2017

NoorderLicht-geschiedenis groen