Aanmelden Nieuwsbrief

Knop Renovatie 2018

FacebookAndroidApple IOS

Welkom bij de NoorderLichtgemeente in Zeist.

Wij zijn een open gemeente waar mensen, jong en oud, met elkaar ruimte scheppen.
Ruimte om God te ontmoeten. Ruimte om elkaar te ontmoeten.
Ruimte om met en door elkaar iets van God te ervaren.

Zondag 14 juli lezen we uit Lukas 13:10-17, de ontmoeting tussen Jezus en een vrouw, krom, met een geest van zwakheid. Jezus maakt de vrouw los van wat haar gebogen houdt, nodigt haar uit om rechtop te gaan staan. Wat gebeurt er in die beweging? En kunnen wij zo'n zelfde beweging maken, van krom naar recht?

Zondag 21 juli lezen we Lucas 10:38-42. Martha, Martha, wat heb je nodig en Psalm 131, van het kind op schoot.

In de komende 4 diensten waarin ds. Bosch voorgaat, zal hij steeds naast het evangelie, één psalm alle ruimte bieden. In lezing, gebed, en natuurlijk ook door te zingen.

Zondag 28 juli, Lucas 11:1-13, met een verkorte editie van het ‘Onze Vader’, naast Psalm 138, over bidden als manier van leven en loven, met vertrouwen en open handen.

Zondag 4 augustus delen we brood en wijn en lezen Lucas 12:13-21, over de rijke man met de schuur waarin hij alles voor zichzelf kon houden. Daarnaast Psalm 49, zet niet je hart op geld en goed.

Zondag 11 augustus, in Lucas 12:32-40 spreekt Jezus over ‘rijk zijn in de hemel’. Vroeger lieten mensen hun geld na aan de armenzorg, en hoopten zo op ‘hemelrente’. Bestaat die nog en wordt die nog ergens uitgekeerd? We lezen Psalm 33.

Zondag 18 augustus, er is nog geen informatie beschikbaar.

Zondag 25 augustus, Lucas 13:22-30, naast de smalle deur, die al veel mensen angst aanjoeg, gaat Psalm 112 open, maak je niet bezorgd, het gaat goed met wie in het leven dicht bij God blijft.

 

6 januari, Driekoningen,  de dag van de verschijning van Christus onder de volken. En onmiddellijk ontstaat onenigheid. De ene koning wil dat deze drie vreemden rapport uitbrengen, maar zij gaan op eigen wijze naar huis terug. We lezen Jesaja 60:1-6 en Matteüs 2:1-12.

Op zondag 13 januari lezen we over de Doop van de Heer, Lucas 3:15-22. Moest dat dan, dat Jezus gedoopt werd? En hoe vreemd, dat Lucas dwars door die bijzondere gebeurtenis een verhaal van gerechtelijke dwaling krast, iets met Herodes en Herodias.

Kerkomroep

Luister live of later naar de vieringen vanuit de NoorderLichtkerk. Klik op het onderstaand logo.

logo-kerkomroep

NoorderLicht-geschiedenis groen