Aanmelden Nieuwsbrief

Knop Renovatie 2018

FacebookAndroidApple IOS

Welkom bij de NoorderLichtgemeente in Zeist.

Wij zijn een open gemeente waar mensen, jong en oud, met elkaar ruimte scheppen.
Ruimte om God te ontmoeten. Ruimte om elkaar te ontmoeten.
Ruimte om met en door elkaar iets van God te ervaren.

Vier zondagmorgendiensten in mei: naast het evangelie spreekt steeds ook de Openbaring van Johannes ons aan, deze maand.

De vijfde zondag van Pasen, 19 mei, heet ‘cantate’: zing! Dat zullen we zeker doen, en we vieren het avondmaal. Lezing in elk geval Openbaring 19:1-9. Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd.
Ook 19 mei: ’s Avonds zingen we door, in de Evensong, 19.30 uur! Met een koor o.l.v. Jasper Witteveen, en orgelbegeleiding en solo's door Wouter Harbers. Voorganger ds Roel Bosch
Op 26 mei lezen we over de stad van het Lam, Openbaring 21: 10-12, 22-27. Met het Lam dat licht werpt in het duister.
Ook 26 mei: ’s Avonds mag het stil worden, en klinkt ons lied en gebed anders, in de Taizéviering.
Op 30 mei, Hemelvaartsdag, 9.30 uur, kunnen we voor een morgengebed naar Zeist-West.

Zondag 2 juni gaat ds. Gert Landman ons voor. Hij was predikant in De Bilt.
Zondag 9 juni, Pinksteren! ‘De God van de geesten van alle vlees’, zo lazen we in Numeri 26, op 12 mei. Die ‘geesten’, ‘ruach’, in het Hebreeuws, komen nu op het Pinksterfeest opnieuw in beweging. We lezen en zingen ervan. Bijvoorbeeld met Psalm 104:25-35. De cantorij o.l.v. Jasper Witteveen zingt mee. Naast Handelingen 2 lezen we ook Johannes 20:19-23.
Zondag 16 juni is het Kerkendag, u bent welkom bij de jaarlijkse oecumenische viering op het Zusterplein van de Evangelische Broedergemeente.
Zondag 23 juni gaat de voorzitter van onze wijkkerkenraad, Eduard Groen, voor. Hij was vanaf 1990 predikant in de Unie van Baptistengemeenten, totdat hij in 2017 de overstap maakte naar de NoorderLichtgemeente. Als docent op Windesheim leidt hij HBO-theologen op voor een functie, onder andere in de Protestantse Kerk Nederland.
We lezen Jesaja 65:1-9 over God die zijn armen uitspreidt naar het volk dat Hem in de steek laat. Lucas 8:26-39 laat zien dat de problemen van mensen legio kunnen zijn, maar Jezus laat zich daardoor niet uit het veld slaan. In Galaten 3: 23-29 wordt duidelijk wie kinderen van God kunnen zijn, dwars door alle verschillen heen.
Zondag 30 juni, de 2e zondag van de zomer, geeft het leesrooster ons te denken over navolging van Jezus. Welke obstakels kom je tegen als je de weg van Jezus probeert te gaan? Is Hem volgen werkelijk zo’n radicale keuze als het evangelie ons voorhoudt, en zo ja, kunnen wij dat: ons zo losmaken? Lucas 9: 51-62. Of is het eerder zo dat we losgemaakt worden? Galaten 5.
Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam?
Wil je dienen in ‘t verborgen, zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij? Uit ‘Liederen en gebeden uit Iona.’
Ook zullen we samen het Avondmaal vieren. Evelyn Noltus gaat voor.

 

 

6 januari, Driekoningen,  de dag van de verschijning van Christus onder de volken. En onmiddellijk ontstaat onenigheid. De ene koning wil dat deze drie vreemden rapport uitbrengen, maar zij gaan op eigen wijze naar huis terug. We lezen Jesaja 60:1-6 en Matteüs 2:1-12.

Op zondag 13 januari lezen we over de Doop van de Heer, Lucas 3:15-22. Moest dat dan, dat Jezus gedoopt werd? En hoe vreemd, dat Lucas dwars door die bijzondere gebeurtenis een verhaal van gerechtelijke dwaling krast, iets met Herodes en Herodias.

Kerkomroep

Luister live of later naar de vieringen vanuit de NoorderLichtkerk. Klik op het onderstaand logo.

logo-kerkomroep

NoorderLicht-geschiedenis groen