Aanmelden Nieuwsbrief

Knop Renovatie 2018

FacebookAndroidApple IOS

Welkom bij de NoorderLichtgemeente in Zeist.

Wij zijn een open gemeente waar mensen, jong en oud, met elkaar ruimte scheppen.
Ruimte om God te ontmoeten. Ruimte om elkaar te ontmoeten.
Ruimte om met en door elkaar iets van God te ervaren.

drie vingers

In deze periode van advent is de derde collecte steeds bestemd voor mensen die gevlucht zijn, onderweg naar een ander, een beter leven. Naar een veilig land, een goede toekomst. Dat gaat niet zonder afscheid of verdriet en is ook niet zonder gevaar.

Wij ontsteken de adventskaarsen ook voor hen en delen onze gaven.

 

 

 

 

Advent 3: In deze periode van advent is de derde collecte steeds bestemd voor mensen die gevlucht zijn, onderweg naar een ander, een beter leven. Naar een veilig land, een goede toekomst. Dat gaat niet zonder afscheid of verdriet en is ook niet zonder gevaar. Wij ontsteken de adventskaarsen ook voor hen en delen onze gaven.

Vandaag is de derde collecte bestemd voor STIL-Utrecht

  

1 STIL logo   3 STIL medisch   5 STIL spreekuur
2 STIL juridisch   4 STIL opvang    

STIL biedt al meer dan twintig jaar hulp aan mensen zonder verblijfsvergunning. Ieder mens moet kunnen gaan en staan waar hij of zij wil, met behoud van basisrechten. Overal, altijd, voor iedereen.

Dat betekent niet alleen een veilige plek met eten, drinken, kleding en een bed om te slapen, maar bijvoorbeeld ook toegang tot medische zorg en juridische bijstand. Net als onderwijs, de kans om jezelf te ontwikkelen en te werken om zo te voorzien in eigen levensonderhoud.

Van harte aanbevolen!

 

 

 

vwnDvwnA

vwnC vwnE

 

Advent 1: Wij bestemmen de derde collecte voor de hulpverlening in een vluchtelingencentrum in Malawi. Daar werken de zendings- en hulporganisaties van de Evangelische Broedergemeente samen om als kerk aanwezig te zijn en de mens in de massa te zien en aandacht te geven.

 

Licht brengen in een vluchtelingenkamp

In Malawi zitten 34.000 mensen in het vluchtelingenkamp Dzaleka. Ze komen uit Rwanda, Burundi en nu vooral uit DR Congo. Velen moesten vluchten voor hun leven en dragen herinneringen met zich mee aan moordpartijen, verkrachtingen en doodsbedreigingen. In Dzaleka krijgen ze minimale steun en hebben ze totaal geen vooruitzichten.

Het ZZg ondersteunt in het kamp het werk van de Duitse en de Malawische hernhutters die ondervoede kinderen pap geven, kleuters wat onderwijs geven, geestelijke bijstand bieden en mensen helpen bij traumaverwerking. Er is een multifunctioneel gebouw neergezet waarin deze activiteiten plaatsvinden en het loopt storm, vooral bij de kinderactiviteiten. Nu zijn ze bezig een waterpomp te plaatsen en kijken ze naar kleinschalige inkomensmogelijkheden voor de vluchtelingen, zoals kippen, varkens of geiten houden. Voor de mensen in Dzaleka is dit alles een vonkje van hoop en van licht in hun zware bestaan.

Helpt u mee via de collecte? 

 

Kerkomroep

Luister live of later naar de vieringen vanuit de NoorderLichtkerk. Klik op het onderstaand logo.

logo-kerkomroep

NoorderLicht-geschiedenis groen