Aanmelden Nieuwsbrief

Knop Renovatie 2018

FacebookAndroidApple IOS

Welkom bij de NoorderLichtgemeente in Zeist.

Wij zijn een open gemeente waar mensen, jong en oud, met elkaar ruimte scheppen.
Ruimte om God te ontmoeten. Ruimte om elkaar te ontmoeten.
Ruimte om met en door elkaar iets van God te ervaren.

 

Zonnelied2

Zusterlief, broederlief! [ expositie ]

Het was winter in de kerk, het jaar 1209. De paus in Rome had nachtmerries van een instortende
kathedraal. Toen verscheen in zijn droom een eenvoudige man in bruine pij, die in zijn eentje de kerk weer rechtzette. De volgende morgen stond Franciscus op de stoep, koord met knopen bij wijze van ceintuur om zijn pij geslagen. Hij wilde iets nieuws beginnen: een gemeenschap stichten van mannen die zich bekommerden om het evangelie, en net als Jezus klaar stonden om armen en zieken te helpen. Zelf hadden ze niets nodig behalve armoede – dan hadden ze de handen vrij.
Zo begon, volgens het mooie verhaal, de beweging van Franciscus van Assisi. Een lente brak aan. Deze rijke koopsmanszoon liet alles achter zich om alles te winnen. Hij liep op blote voeten door het gras, genoot van de bloemen, en preekte tegen de mensen. En toen hij zich eens moeilijk verstaanbaar kon maken omdat de vogels te hard kwetterden, richtte hij zich in zijn preek tot hen. Ze zwegen en luisterden aandachtig.

Franciscus zong graag. Een van zijn liederen begint met de woorden: Laudato Si, Signore! We prijzen U, Heer! Zon en maan, water en wind, aarde en vuur, vriendschap, vergeving en dood, alles noemde hij zuster en broeder, metgezel door het leven. Niet voor niets heeft de huidige paus, Franciscus, deze woorden gekozen voor zijn belangrijke brief over zorg voor deze aarde. Het lied van de schepping, het Zonnelied, van Franciscus ging sinds het ontstond de wereld over. In ons liedboek van 1973 stond dat als lied, 400 (met al die Halleluja’s), in het nieuwe als 742, met een nieuwe tekst van Maarten Das, een jonge dichter uit Driebergen, sterk betrokken op de Franciscaanse beweging.
In januari 2018 hangt in de Shalomzaal van de NoorderLichtkerk een expositie over dit Zonnelied van Franciscus: schilderijen en gedichten. Een van de dichters is gemeentelid Laura Reedijk, anderen bijv. René van Loenen en Ria Borkent. Het is een expositie met zeven doeken, door Jeltje Hoogenkamp, zeven gedichten en twee algemene panelen. Daar gaan we wat mee doen! Let op het nieuws op de NoorderLichtsite, in de Nieuwsbode, op de Facebookpagina van de NoorderLichtgemeente, in de rondzendmail.
De opening van de expositie is op zaterdag 6 januari. Laura Reedijk leest rond 'Maan, Water, Aarde'. Maarten Das leest een aantal van zijn Franciscus-gedichten. Zang: 'Wees geprezen, bron en schenker', lied 742, op nieuwe melodie door Jasper Witteveen, Roel Bosch vertelt anecdotes
uit het leven van Franciscus; zang: 'Geprezen ben je, broeder zon', Zonnelied door René van Loenen, op melodie van Marijn Slappendel. Ontmoeting, rond schilderijen en teksten! Afsluitend: een korte viering.
Donderdag 11 januari open huis met de dames die een wandkleed maken. Hun kleden, bekend uit Looborch, Bovenwegen en zoveel andere plaatsen in Zeist, hebben allemaal elementen van dat Zonnelied in zich!
Dinsdag 23 januari is Jan Roos aanwezig. Jan is actief in de Franciscaanse Beweging, een oecumenisch platform dat zich laat inspireren door Franciscus en Clara. Graag vertelt hij daar wat over, en kunnen we met hem in gesprek. Hoe krijgt de inspiratie van het Zonnelied handen en voeten in ons dagelijks leven? Jan Roos is betrokken bij de r.k. St. Maartenparochie, in Inloophuis Kerckenbosch en in het Pastoraal Café Zeist.
Donderdag 25 januari kunt u zelf aan de gang met kwast, pen en inkt, koper: beeldend! Onder begeleiding van Marleen B. Berg.
Zondag 28 januari: afsluiting project, met aandacht in de kerkdienst voor Franciscaanse thema’s en liederen; met medewerking van Thomas-ensemble.

 

Expositie
Shalomzaal NoorderLichtkerk 

• dinsdag 9, 16, 23 januari 14.30-17.00 uur
• woensdag 10 januari 10.00-12.30 uur
• donderdag 11 januari 10.00-12.30 uur
• donderdag 11, 18, 25 januari 14.30-17.00 uur
- vrije inloop
- koffie en thee aanwezig
- boekje Zusterlief Broederlief met schilderijen en teksten is te koop, à € 15,-

 

 

Zonnelied2O zuster water
nuttig, nederig,
kostbaar en kuis
je lest mijn dorst
je regent op mijn gezicht
je drupt op mijn planten
ik houd van
je weerspiegelende plassen
je intieme meren
je grote zee
jij bent het water
waarmee ik mijn handen was,
waarin ik mij baad
waarmee ik de was doe
Jezus werd gedoopt in jou
ik werd gedoopt met jou,
heilig water dat mij reinigt
o zuster water, ik heb je lief.


Laura Reedijk,

 

 

Kerkomroep

Luister live of later naar de vieringen vanuit de NoorderLichtkerk. Klik op het onderstaand logo.

logo-kerkomroep

NoorderLicht-geschiedenis groen