Er vinden direct na elkaar drie collectes plaats tijdens de vieringen op zondagmorgen. De eerste collecte heeft als regel een diaconale bestemming, de tweede is voor de plaatselijke gemeente en de derde heeft een nader aan te kondigen doel (zie Opgang en Zondagsbrief). Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij de Kerkelijke Bureaus, zie hiervoor bij kerkelijke informatie in Opgang. Ook is het mogelijk digitaal aan de collecte bij te dragen via de app Protestant. U kiest dan voor de NoorderLichtgemeente en de knop giften. Betalingen worden dan via iDeal gedaan.