Elke dinsdagavond van 19.30-20.00 uur scheppen we een half uur rust in een van de ruimtes van de NoorderLichtkerk. In een eenvoudig avondgebed is ruimte voor gezang, een psalm, een tekst, gebed. Welkom, voor ieder die dat wil delen. We volgen een vast en eenvoudig stramien; zes gemeenteleden bereiden het bij toerbeurt voor. Taizévieringen
Op de laatste zondagen van de maand is er in de NoorderLichtkerk al vele jaren een ander soort kerkdienst. Deze vormt een goede afwisseling met traditionele morgendiensten. Taizévieringen zijn meditatieve diensten, met ruimte voor Taizéliederen, enkele teksten, eenvoudige gebeden, ruime stilte, gelegenheid om een kaarsje aan te steken. Dit jaar sluit de Broedergemeente zich aan bij het initiatief, en komen we op de beide plaatsen samen. Data: zondag 28 aug. (NLG), 25 sept. (NLG), 30 okt. (EBG), 20 nov. (NLG), 18 dec. (NLG), 29 jan. (EBG) Tijd: 19.30 uur Plaats: NoorderLichtkerk (NLG) of de kerkzaal van de Evangelische Broe-dergemeente (EBG), Zusterplein. Info: taize@noorderlichtgemeente.nl of bij Hannina Boers, hanninaboers@hotmail.com.