Aanmelden Nieuwsbrief

Regelmatig is er op de laatste zondag van de maandin de NoorderLichtkerk, om 19.30 uur, een ander soort kerkdienst. Deze vormt een goede afwisseling met de morgendienst. Velen vonden al hun weg naar deze avonden. 

Vaak zijn dit Taizévieringen: meditatieve diensten, met ruimte voor Taizéliederen, enkele teksten, eenvoudige gebeden, ruime stilte, gelegenheid om een kaarsje aan te steken. 

Tijd:  19.30 uur
Plaats: NoorderLichtkerk 

Eerst volgende: zondag 27 mei.

 

Na afloop heerst er in de kerkzaal nog rust en stilte, in de Shalomzaal is er ruimte voor koffie en contact.
Bij alle vieringen is vooraf ieder welkom die de liederen al wil oefenen, zingend of musicerend. Na een maaltijd volgt de viering. Opgave voor het inzingen en de maaltijd bij Hannina Boers via taize@noorderlichtgemeente.nl .

 

Voor datagegevens: zie het overzicht van vieringen.