Gereformeerde Kerk

p/a Kerkelijk Bureau Bergweg 92 b, 3707 AE Zeist tel. 695 80 16

Secretaris: L.N.W. (Lo) van Yperen lovanyperen@ziggo.nl

Penningmeester: vacature

 

Hervormde Gemeente

p/a Hervormd Diaconaal Bureau Maurikstraat 55, 3701 HC Zeist tel. 692 47 82