Inloophuis Kerckebosch is een organisatie van, voor en door bewoners van de wijk Zeist-Oost. Een plek in de wijk waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar ondersteuning beschikbaar is en waar mensen zich voor buurtbewoners inzetten die wat hulp kunnen gebruiken. Een plek waar iedereen van harte welkom is. U kunt, naast een praatje en een kopje koffie of thee, bij het wijkinloophuis terecht met uiteenlopende vragen over bijvoorbeeld: ontwikkelingen in de wijk, opvoeding van kinderen, invullen van allerlei formulieren/kwijtscheldingen, aanvragen van hulp en bemiddeling, aanvragen voedselpakketten of inzet van zorg. Een belangrijke partner van het wijkinloophuis is Buurtvrij. Buurtvrij is een landelijk initiatief dat kerken mobiliseert om de maatschappij te dienen. Het wijkinloophuis en Buurtvrij trekken samen op om maximale ondersteuning te bieden aan mensen in de wijk die daar behoefte aan hebben. Het vaste team van het wijkinloophuis bestaat uit drie medewerkers: een maatschappelijk werker, consulent en buurtpastor. Daarnaast zijn er verschillende vrijwilligers actief.

tel. 697 11 06 www.wijkinloophuiskerckebosch.nl