Veel kerken in Zeist werken samen in de Raad van Kerken. Deze stelt zich ten doel de oecumenische verbondenheid en de samenwerking tussen de Kerken in Zeist te bevorderen. Daartoe (onder andere)

 

• organiseert ze oecumenische kerkdiensten, afwisselend in verschillende kerken

• houdt ze wakes bij het detentiekamp Zeist

• onderhoudt ze contacten met anderen, bijv. rond de 4 meiviering

• zorgt ze voor vertegenwoordiging in het Platform Religie en Levens-beschouwing Zeist.

 

www.raadvankerkenzeist.nl