De stichting Kerk en Samenleving zet zich, vanuit een diaconale optiek, in voor de mensen in onze maatschappij. Er wordt gewerkt vanuit de presentiegedachte, het er zijn voor de medemens. Het is belangrijk een verbinding met mensen te maken en hen zo te ondersteunen om een weg te vinden naar onze maatschappij. De stichting Kerk en Samenleving heeft drie wijkinloophuizen: het Lindenhuis in het Staatsliedenkwartier, het wijkinloophuis Vollenhove en het wijkinloophuis Zeist-West. De stichting organiseert daarnaast het project thuisadministratie en ze participeert in het Steunpunt Eenzaamheid. Ook kan er op alle locaties een voedselpakket worden aangevraagd.

 

U bent op alle drie de locaties welkom:

• Het Lindenhuis, Cort van der Lindenlaan 1

• Wijkinloophuis Vollenhove, Laan van Vollenhove 1095

• Wijkinloophuis Zeist-West, De Clomp 33-02 www.kerkensamenleving.nl