De diaconie heeft tot taak te zorgen dat aan leden van de gemeente en aan anderen, die onder druk leven, gerechtigheid en barmhartigheid bewezen wordt. Daartoe wil zij de gemeente opwekken en toerusten. Door de gemeente beschikbaar gestelde geldmiddelen en andere bijdragen worden ingezameld, beheerd en voor genoemd of ander goed doel aangewend. Naast financiële hulpverlening worden activiteiten ontplooid op maatschappelijk en sociaal terrein. Er zijn mogelijkheden voor aangepaste vakanties voor ouderen, gehandicapten en anderen die extra zorg nodig hebben, evenals voor vakanties voor mensen met een smalle beurs. Al enige tijd zijn we als gemeente bezig met ons diaconale project in Moldavië. Dit jaar gaat een groep gemeenteleden aan de slag met de voorbereiding van een reis in 2017. Zij zullen veel activiteiten gaan organiseren rondom Moldavië, houdt u de uitnodigingen in de gaten! Voor vragen van diaconale aard kunt u terecht bij Annemarie Renger, tel. 785 35 90 of 06 2003 7239, uw wijkdiaken en/of de voorzitter van de wijkdiaconie, Paul Smink, tel. 06 8114 4024 of paul@paulsmink.nl.

Berna Stegenga, tel. 274 55 00 / 06 2955 7268