De ZWO-commissie heeft de opdracht vanuit het Evangelie de gemeente bewust te maken en te houden van de noodzaak van Zending, Werelddiaco-naat en Ontwikkelingssamenwerking. De commissie brengt steeds het belang onder de aandacht van het werken aan een wereld van vrede en gerechtigheid, respect voor allen en evenwicht met de natuur, om zo een goede aarde na te laten aan onze kinderen en kleinkinderen. Dit is, met een steeds complexer wordende wereldproblematiek, een grote uitdaging. Verschillende malen per jaar wordt daarom o.a. het werk van Kerk in Actie onder de aandacht gebracht, bijvoorbeeld tijdens de zondagen voor het Werelddiaconaat of gedurende de veertigdagentijd. Ook zijn er schrijfacties in samenwerking met Amnesty International en worden kaarten naar gevangenen gestuurd. Nieuwe leden van harte welkom!

Renske van Hoeijen-Duim, tel: 889 67 94