In de Forumgids vindt u allerlei aanbod op het gebied van vorming en toerusting, ook wel ‘kerk door de week’ genoemd. Er worden bijdragen geleverd door pastores, theologen en leken uit verschillende kerken en kerkgenootschappen. Op dit moment zijn dat de PKN-wijkgemeentes Noor-derLicht, Oosterkerk, het Witte Kerkje en Zeist-West, de Emmausparochie, Evangelische Broedergemeente, Doopsgezinde Gemeente Zeist en de Christengemeenschap. Het aanbod bestaat o.a. uit gesprekskringen, filmavonden, bijbelavonden, poëziemiddagen, vespers, avonden over muziek. De coördinatiecommissie zorgt voor bundeling van het aanbod en probeert overlappingen te voorkomen. De Forumgids staat in het folderrek in de hal van de kerk en op de website van de NoorderLichtgemeente.

Jeannette van Andel - je.andel@wxs.nl Willy Kodde - willy.kodde@ziggo.nl