Opgang is de tweewekelijkse uitgave van de Algemene Kerkenraden van de Hervormde Gemeente, de Gere- formeerde Kerk van Zeist en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zeist. In het blad treft u, naast de kerkdiensten en het bijbelleesrooster, actueel nieuws aan van alle wijkgemeentes in Zeist, Uitgelichtpagina’s met achtergrondinformatie van en over de wijkgemeentes, en ander Zeisters en landelijk kerkelijk nieuws. Ook is er een jongerenpagina onder de kop Gangmakers. Van de vaste lezers van Opgang wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage gevraagd. U krijgt hiervoor rond juni een acceptgiro toegestuurd met vermelding van het richtbedrag. Kopij voor Opgang kunt u sturen naar: • de wijkredacteuren van de Noorder-Lichtgemeente: Judith Schotman en Anneke van Staveren via noorderlicht@opgang.info • Niet-wijkgebonden en algemene berichten kunt u sturen naar eindredactie@opgang.info Voor een abonnement, bezorging en advertenties: Herv. Kerk. Bureau, tel. 692 03 00, hkb@pkn-zeist.nl.

www.opgang.info

 

opgang-1   opgang-2  opgang-3