De kerk is aangesloten op het kerk-omroepsysteem van de Stichting Intermediair Kerkomroep Nederland (SIKN). Bent u niet in staat de kerkdiensten te bezoeken, dan kan een aansluiting op de kerkomroep van de NoorderLichtkerk uitkomst bieden. Plaatsing van een ontvanger thuis zorgt ervoor dat u de diensten rechtstreeks kunt beluisteren. Niet alleen de zondagse erediensten, maar ook trouw- en rouwdiensten worden op verzoek uitgezonden. De diensten worden tevens uitgezonden via het internet, zie hiervoor onze website www.noorderlichtgemeente.nl en klik op Kerkomroep in de rechterkolom. Belangstellenden kunnen, als zij tijdelijk niet naar de kerk kunnen komen, en geen internettoegang hebben, een leenontvanger krijgen. Informatie over het kerkomroep-systeem en aanvragen graag via uw eigen diaken.

logo-kerkomroep