Nieuwkomers in Zeist vragen het nog wel eens:

hoe komen jullie aan die naam, NoorderLichtgemeente?

 

Als ze Zeist nog van vroeger kennen, en een poos weg zijn geweest, vragen ze zich af waar de Bergwegkerk gebleven is. Het zit zo…

 

In de NoorderLichtgemeente komen vier stromen samen. Eerst vonden de Gereformeerde wijk rond de Bergwegkerk en de Hervormde gemeente rond het Shalomcentrum elkaar, in 2002. ‘Shalom’ had jaren gekerkt in basisschool de Wegwijzer en daarna het kerkelijk centrum gebouwd op het Vrijheidsplein, nu het kinderdagverblijf. Shalom en Bergweg trokken samen in de kerk aan Bergweg 92a, en kozen voor een nieuwe start.

De gemeente wil graag een licht zijn in Zeist-Noord, vandaar de naamkeuze in 2004. Vanaf dat moment is de gemeente dus hervormd en gereformeerd gemengd: twee stromen.

 

De derde stroom gaat steeds maar door. Dat zijn de nieuwe leden. Sommigen zijn in Zeist komen wonen en vinden dat de NoorderLichtgemeente goed bij hen past. Ze komen vaak uit een kerk die al langer ‘samen op weg’ is, of uit andere kerken. Sommigen uit ‘zwaardere kerken’, zoals christelijk gereformeerd, sommigen uit meer evangelische kring, of rooms-katholiek. Anderen waren jaren lang weg van de kerk en zoeken weer opnieuw een goede haven. De NoorderLicht heeft ervaring in verscheidenheid, dat maakt de stap voor hen allen wel gemakkelijker.

 

De vierde stroom is de gemeente uit de Thomaskerk, in Zeist-Oost, Kerckebosch en Hoge Dennen. In de jaren 2012-2015 werd duidelijk dat deze gemeente te klein werd om te kunnen voortbestaan. Bij de NoorderLicht voelde ze zich het meeste thuis, en zo vloeien vanaf 2015 de stromen samen.

 

Met elkaar is het een gemeente waarin ontmoeting belangrijk is, waarin ruimte is voor verschillen. Vrouwen en mannen bekleden de ambten van diaken, ouderling en dominee, de tafel van de Heer is open voor ieder die zich verbonden voelt.

We zijn blij wanneer twee mensen om kerkelijke zegening van hun relatie vragen. Muziek is belangrijk. We proberen rond de mooie en moeilijke momenten in het leven er voor elkaar te zijn. Maar of de kerk al een licht is voor heel Zeist-Noord? We streven er wel naar. ’t Zou mooi zijn als de NoorderLichtgemeente daar heen gaat!

 

ds. Roel A. Bosch

www.noorderlichtgemeente.nl/historie