Sinds september 2008 is dr. Roel A. Bosch aan de gemeente verbonden. Hij werd geboren in Den Haag, 1958, studeerde theologie in Kampen. Na predikantschappen in Twello (1983, 70%) en Schiedam (1988) werd hij studentenpredikant in Maastricht (1999, 75%) en verbonden aan de kerk van Eijsden (2004). Hij is getrouwd met Marleen van den Berg, kunstenaar; ze hebben twee volwassen kinderen. Roel is actief in de wereld van kerkmuziek en liturgie, bijvoorbeeld als lid van het Vocaal Theologen Ensemble. Als vrijwilliger bij het Utrechts Landschap werkt hij regelmatig op Heidestein. Ds. Bosch verzorgt het pastoraat in de secties 204-215 en 301-305. Telefonisch is hij het best bereikbaar van 9.00-9.45 uur (vrije dag: vrijdag). Hij kan bij u thuis komen, maar ook een gesprek in de Opkamer van de kerk is mogelijk. Afspraken kunt u direct met hem maken, maar ook via de contactpersoon pastoraat.

 

ds. R.A. Bosch Nelson Mandelalaan 148, 3707 KP Zeist tel. 785 59 35 / 06 4421 6827 r.bosch@noorderlichtgemeente.nl

In april 2015 werd ds. C.S. (Nienke) van Andel (1982) voor een periode van vier jaar aan de gemeente verbonden (voor 20 uur per week). Zeist is haar eerste gemeente. Nienke studeerde theologie in Utrecht (doctoraalbul 2006), rondde de predikantsopleiding van de PKN af (2008) en is gepromoveerd op een studie naar het redactieproces van het (nieuwe) Liedboek (2015). Behalve als predikant, werkt Nienke als eindredacteur voor het oecumenisch tijdschrift De Eerste Dag en geeft zij liturgiek bij Theologische Vorming Gemeenteleden in Amsterdam. Met haar man Jacco Branderhorst en hun kinderen Maud (2010) en Rens (2012) woont zij in Houten. Nienke verzorgt het pastoraat in secties 201, 202 en 203. Telefonisch is zij het best bereikbaar van 8.45-9.30 uur. Vrije dag: woensdag.

I.v.m. verlof is ds van Andel niet beschikbaar van 1 september 2018 tot en met 1 januari 2019.

ds. C.S. (Nienke) van Andel Dorpsstraat 8, 3991 BZ Houten tel. 634 33 69 / 06 2942 8554 n.vanandel@noorderlichtgemeente.nl