MODERAMEN 

Voorzitter Eduard Groen

Lid Henk Ruiter 693 11 23

Predikant ds. Roel Bosch 785 59 35

Scriba Jasper Witteveen scribaat@noorderlichtgemeente.nl 

Lid Karien de Haas 6919697

Kerkrentmeester Nelleke Streefkerk-Stemerding 693 18 35

Diaken Jorika Baarda 

 

OUDERLINGEN

Jeugd en gezin Inge Enserink

Pastoraat George Jacobsz 695 63 13 en Henk Ruiter

Hoven René van Rees 692 26 08

Voorzitter GAK  ds. Jaap Doolaard 691 07 70

Karien de Haas 6919697

 

DIAKENEN

Voorzitters Jorika Baarda 06 4960 0822 en 

Eduard van Oel  696 32 94

Secretaris  Berna Stegenga 274 55 00    

Jan Bruinsma 695 80 16  

 

Annemarie Renger 785 35 90 / 06 2003 7239   

Johan van Staveren 691 63 28

Hoven   Hans Bijsterbosch  695 71 00

Pastoraat  Annemarie Renger  785 35 90 / 06 2003 7239

 

OUDERLING-KERKRENTMEESTERS   

Nelleke Streefkerk-Stemerding  693 18 35   

Eric Velleman  695 46 70   

Patrick Dool 

 

VERGADERINGEN

Moderamen   regelmatig op een dinsdagavond.

Wijkkerkenraad 5 maal per jaar op een dinsdagavond.

 

De kerkenraad wordt bijgestaan door TAAKGROEPEN:

Taakgroep Vieren, voorz. Wim Faas,

Taakgroep Jeugd en gezin, voorz. Inge Enserink,

Taakgroep Vorming, Toerusting en Ontmoeting, voorz. Ilse Heurneman.

 

De PROJECTGROEP GEBOUW houdt zich in opdracht van de kerkenraad bezig met de uitvoering van de plannen voor verbetering van het gebouw en de omgeving. Voorzitter: Jan Piet Barthel.