Aanmelden Nieuwsbrief

In de gemeente is het goed dat mensen naar elkaar omzien. In dagen van vreugde en verdriet kunnen we zo delen in wat ons op het hart ligt. Het meeste omzien naar elkaar vindt ‘zomaar’ plaats, als mensen elkaar ontmoeten. Dat kan in de kerk zijn, in de buurt, in de winkel... Dan is er contact met ‘iemand van de kerk’. Maar er is ook het pastoraat dat we aan elkaar aanbieden. Contactpersonen, pastoraal (mede)werkers, ouderlingen of predikant komen dan langs, of organiseren een ontmoeting van een aantal gemeenteleden bij een van hen aan huis. Ook is er tweemaal per jaar een ontmoeting van gemeenteleden boven de 70, een kans op goede gesprekken.

 

Pastoraal team

ds. Roel Bosch

Corine Felix-Witteveen

Karien de Haas

George Jacobsz

Henk Ruiter

 

Wilt u graag dat iemand langskomt, bij u zelf of een ander, neem dan contact op met Corine Felix, tel. 6963074 of bezoek@noorderlichtgemeente.nl. Zij geeft dat dan door aan de predikant, ouderling of een ander die de betreffende wijk/sectie onder zijn of haar hoede heeft. U kunt ook rechtstreeks met een van de predikanten contact opnemen.