Aanmelden Nieuwsbrief

De wijkgemeente is ingedeeld in twaalf secties. In de meeste van deze secties zijn contactpersonen, die het contact onderhouden met de gemeenteleden. Sommigen doen dat al jaren, anderen pas sinds kort. Als u een vraag heeft, omdat u voor uzelf of een ander graag contact wilt, belt of mailt u dan Annemarie Renger. Op het kaartje kunt u zien hoe de secties zijn ingedeeld, in onderstaand overzicht welke namen daarbij horen. De verdeling van de contactpersonen over de adressen is bekend bij het pastoraal team. Er zijn ook straten waar op dit moment geen contactpersoon is. Heeft u interesse? Meldt u zich dan bij Annemarie Renger of Karien de Haas.

 

ZEIST-NOORD

Sectie 201 -  Vollenhove, Pedagogenbuurt, Hoefakker en Componistenbuurt

Douwe van Barneveld, tel. 69562 38

Jannine Manschot, tel. 695 99 97

Paul Swinkels, tel. 06 5120 1643

Sectie 202 - Verzetswijk, Indische Buurt, Huis ter Heide en Bosch en Duin

Dineke Boeijenga, tel. 693 08 83

Dhr. en mw. W. Linschoten, tel. 695 52 22

J.H. van Vliet, tel. 691 87 37

Ewout Vossebeld, tel. 692 19 40

E. van Waveren, tel. 695 22 89

Sectie 203 Staatsliedenkwartier

Helen van Mourik, tel. 210 97 60

mw. L. Termaaten, tel. 695 79 25

mw. L. Wit, tel. 695 78 37

E. van Woudenbergh, tel. 696 34 67

Sectie 204 - Bloemenkwartier, Centrum, Dichterswijk, Parmen-tiersvak en Warande

Luut Boeijenga, tel. 693 98 83

Karin Bout, tel. 06 1225 9129

Diny Burgers, tel. 693 21 83

Anneke van Setten, tel. 695 29 15

Sjanie Versteegh-van Impelen, tel. 696 04 14

Sectie 205 - Tussen Bergweg, Boulevard, Antonlaan en Jagerlaan

mw. E.J. Couperus-Braamse, tel. 692 03 85

mw. A. van Doorn-Kraay, tel. 692 38 85

mw. G.H. van Drie-Schram, tel. 693 20 77

mw. M. Lasterie, tel. 692 20 28

Ingrid Vossebeld-Hoff, tel. 692 19 40

Sectie 215 - Buitenpoorters, niet vallend onder de vorige secties Bij deze sectie horen alle gemeenteleden buiten de grenzen van de vorige vijf secties, dus zij die wonen in de andere wijken van Zeist en bijv. Driebergen, Nijkerk, Utrecht, De Bilt.

Ans Nijeboer, tel. 692 16 89

 

ZEIST-OOST

Sectie 301 - Alle woonvoorzieningen voor ouderen

Vacature

Sectie 302 - rest Arnhemse Bovenweg en de adressen ten westen daarvan

Margot Kersten, tel. 691 10 72

Sectie 303 - Hoge Dennen ten noorden van de Oranje Nassaulaan

Tineke Doevendans, tel. 691 08 89

Sectie 304 - ten oosten van Oranje Nassaulaan en ten noorden van Hoogkanje

Judith Schotman, tel. 692 58 06

Sectie 305 - ten oosten van Oranje Nassaulaan en ten zuiden van Hoogkanje

Jan Drost, tel. 691 22 67

Sectie 315 - alle adressen buiten Kerckebosch/Hoge Dennen (buitenpoorters) en de secties 201-215

Geeske van Strien, tel. 692 54 53

Monica Ferguson, tel. 267 36 38