Aanmelden Nieuwsbrief

De wijkgemeente is ingedeeld in twaalf secties. In de meeste van deze secties zijn contactpersonen, die het contact onderhouden met de gemeenteleden. Sommigen doen dat al jaren, anderen pas sinds kort. Als u een vraag heeft, omdat u voor uzelf of een ander graag contact wilt, belt of mailt u dan Annemarie Renger. Op het kaartje kunt u zien hoe de secties zijn ingedeeld, in onderstaand overzicht welke namen daarbij horen. De verdeling van de contactpersonen over de adressen is bekend bij het pastoraal team. Er zijn ook straten waar op dit moment geen contactpersoon is. Heeft u interesse? Meldt u zich dan bij Annemarie Renger of Karien de Haas.