In de meeste kerkdiensten gaan onze eigen predikanten, ds. Van Andel en ds. Bosch, voor. Voor de zondagen die overblijven doen we graag een beroep op gemeenteleden/predikant, en op predikanten die in het verleden verbonden waren aan een van onze gemeenten. De preekvoorziening is in handen van mw. Tine de Kuijper.