Iedere zondag staan er bloemen op het liturgisch centrum. Naast de decoratieve functie in de kerk worden de bloemen gebruikt om het gemeentezijn in de praktijk gestalte te geven. Na de dienst worden de bloemen bezorgd bij een lid van de gemeente. Daarbij kan het gaan om iemand die ziek is of niet (meer) in staat is de diensten bij te wonen, maar ook om mensen die het verdienen om in het zonnetje te worden gezet, of als blijk van medeleven. Mocht u iemand weten die volgens u voor de bloemengroet in aanmerking komt, dan horen wij dat graag! Sieb Couperus, tel. 692 03 85 Thea Postma, tel. 691 46 48

bloememgroet1 bloememgroet1 bloememgroet1