Wanneer je graag wilt dat je kind gedoopt wordt, of je wilt zelf gedoopt worden, dan kun je contact opnemen met een van de predikanten. Deze komt graag langs om kennis te maken, en te praten over wat je verwacht en over de vragen die je hebt. Bij kinderdoop volgt een tweede gesprek, over hoe de kerkdienst eruit zal gaan zien. Bij dat tweede gesprek doen, als dat kan, ook andere doopouders mee. Van elkaar kun je dan ook weer wat leren. Ook een ouderling is gesprekspartner. Bij doop van een volwassene gaat het wat anders toe, daar praten we over door. In de NoorderLichtkerk zijn geen 'doopzondagen': we bepalen met elkaar welke zondag het beste uitkomt. Geeft u de geboorte en de doopaanvraag ook door aan het Kerkelijk Bureau? tel. 692 03 00.

 ds. Roel A. Bosch, tel. 785 59 35