Het kloppend hart van de gemeente van Christus is de wekelijkse eredienst op zondag, de eerste dag, de dag waarop we de opstanding vieren. Op zondagmorgen komen we als gemeente bij elkaar om 10.00 uur. We besteden veel zorg aan vorm en inhoud van de eredienst. Daarbij hoort dat soms spontaan dingen anders gaan dan ‘gepland’. In verbondenheid vieren we zo het geloof. Enkele zondagen per jaar is de eigen wijkkerk dicht: dan vieren we ons geloof samen met andere gemeentes en kerken in Zeist. We zingen vooral uit het nieuwe Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk. In de kerkdienst heeft u niet per se een liedboek nodig: de liederen worden geprojecteerd. In de Zondagsbrief, die elke zondag bij de ingang wordt uitgedeeld, staat de orde van dienst vermeld. Heeft u een grote-letterexemplaar nodig, dan kunt u dat melden bij Jan Willem Wemekamp. De Zondagsbrief is ook vanaf vrijdag te downloaden van de website. In de kerk is een ringleiding aanwezig voor slechthorenden. Tijdens de eredienst is er voor de allerkleinsten een crèche. Tijdens Schriftlezingen en preek hebben de kinderen van 4-12 jaar hun eigen dienst. Elke laatste zondag van de maand van 10.00 tot ca. 10.45 uur is er een jongerendienst voor 12-17-jarigen. Na de preek komen de kinderen (en jongeren) terug in de dienst.