Elke eerste woensdag van de maand is er een kerkelijke viering in een zaal van het Wijkservicepunt Noord, Johan van Oldenbarneveltlaan 103. Een kleine gemeenschap heeft zich hier gevormd, met onder meer bewoners van de Binnenhof en de omgeving. Om de maand (‘de oneven maanden’) is de viering oecumenisch; daaraan werkt ook de NoorderLichtgemeente mee. De andere keren worden voorbereid door rooms-katholieke voorgangers. Iedereen is hier altijd welkom, vieringen beginnen om 10.00 uur en na afloop is er aandacht voor elkaar, en koffie/thee.  
Ook voor bewoners van verzorgingshuizen (en andere belangstellenden) zijn er vieringen: In Spathodea is eens per twee weken op donderdagmiddag een viering om 15.30 uur, in samenwerking met Charim en de Bethelgemeente. In Bovenwegen is om de veertien dagen een viering op zondagavond, 19.00 uur. In Mirtehof, Looborch en Amandelhof is elke zondagmorgen een viering.