De kerngroep coördineert, adviseert en biedt hulp bij het voorbereiden van kerkdiensten. Gestreefd wordt om tot een samenhangend jaarprogramma te komen en de gemeenteleden zoveel mogelijk bij de kerkdiensten te betrekken. De kerngroep bestaat uit mensen die in of rondom de wekelijkse kerkdiensten verantwoordelijkheid dragen of een taak hebben, zoals de dienstdoende predikant, organisten, leiding kinderdienst, jeugd en gemeenteleden. De taakgroep is m.n. betrokken bij de voorbereiding van vieringen in de adventstijd en met Kerst, in de veertigdagentijd en met Pasen en Pinksteren, bij de afsluiting en start van het seizoen, op de laatste zondag van het kerkelijk jaar en bij andere bijzondere diensten, zoals de viering van de doop en het Avondmaal. Verder is met enige regelmaat overleg met diverse groepen zoals de begroetingscommissie en de beeldende expressiegroep. Suggesties voor de vieringen vanuit de gemeente worden zeer op prijs gesteld. Wim Faas, tel. 696 10 35 Deli Greydanus, tel. 695 60 44