De Bijbel is het boek van de gemeente, en met het lezen is de verkondiging al begonnen. Een aantal gemeenteleden verzorgt een of meer van de lezingen in de kerkdienst. Het rooster voor de lectores wordt opgesteld door Joke Afman, de begeleiding verzorgd door Tine de Kuijper.