Wat zou een kerkdienst zijn zonder klinkende muziek? In de vieringen werken verschillende musici mee, de meesten als amateur, een enkele als beroepsmusicus. Het orgel speelt vanzelf een grote rol, maar ook de vleugel horen we steeds vaker. De gemeente kent een breed spectrum aan muziekbeoefening! Een groep van zes voorzangers helpt zo nu en dan mee om een lied in te studeren, of ze vervullen een aparte voorzangersfunctie bij liederen waar dat bij past. Daarnaast doen ook het Thomasensemble, een muzikaal ensemble, of het NoorderLichtcombo soms mee en zijn er diverse vocale groepen. Er zijn verschillende organisten en een pianist die volgens rooster de diensten begeleiden op het grote orgel, het koororgel of de vleugel.