Het is in de NoorderLichtkerk een goede gewoonte om op zondag na de dienst in de Shalomzaal een lekker vers kopje koffie te drinken! En we hebben deze ruimte niet voor niets de 'Shalomzaal’ genoemd! Shalom wordt vertaald met vrede. Het woord is afgeleid van het Hebreeuwse werkwoord sh-l-m. De grondbegrippen die dit werkwoord uitdrukt zijn: het bezitten van volheid, heelheid, vervulling, het komen tot een staat van vol en gaaf zijn, het bereiken van eenheid, het komen tot herstel in een bepaalde relatie. Het shalomgevoel wordt, uiteraard, door de mensen zelf verzorgd, maar de kostersgroep zorgt voor koffie, thee, limonade en ‘een koekje’. Zo krijgt de inwendige en uitwendige mens een ‘mooi, gaaf en vol zondagmorgengevoel’. En daar dragen wij, zondagskosters Johan Wemekamp, Bert Keers, Jacques Claas, Nathalie Swinkels, Marco Wemekamp en Saskia Baan, graag een steentje aan bij! Graag tot ziens! En: "Shalom". Saskia Baan, tel. 691 64 82