In de meeste kerkdiensten gaat onze eigen predikant, ds. Bosch, voor. Voor de zondagen die overblijven doen we graag een beroep op gemeenteleden/predikant, en op predikanten die in het verleden verbonden waren aan een van onze gemeenten. De preekvoorziening is in handen van mw. Tine de Kuijper.