De voorbereidingen voor een trouwdag beginnen vaak ruim van tevoren. Na het voltrekken van het huwelijk voor de burgerlijke stand kan in een kerkdienst de zegen over dit huwelijk worden gevraagd. Neem hiervoor ruim op tijd contact op met een van de predikanten. Deze komt graag langs om elkaar beter te leren kennen en te spreken over wat het huwelijk voor jullie betekent. Met elkaar geven we dan vorm aan de kerkdienst. Het kan zijn dat u een voorganger uit eigen kring wilt vragen. Maar om misverstanden te voorkomen is het goed om dat even af te stemmen. De huwelijksbevestiging dient na overleg met de wijkpredikant ten minste zes weken voor de trouwdatum te worden aangevraagd op het Kerkelijk Bureau, hervormd: tel. 692 03 00.

Info bij ds. Roel A. Bosch, tel. 785 59 35