Young Vocals is een enthousiaste en bevlogen jongerenzanggroep uit de NoorderLichtgemeente o.l.v. Daniël Claas. We zingen breed door het Liedboek heen en maken uitstapjes naar ander repertoire: licht klassiek, populaire muziek, gospel. Vierstemmig, a capella of begeleid met piano of gitaar. Daarbij maken we vaak gebruik van (eigen) arrangementen, zodat liederen door ons een heel eigen klank krijgen. De bezetting bestaat momenteel uit vier vrouwen en vier mannen. Naast reguliere kerkdiensten verlenen we ook onze medewerking aan o.a. doop-, trouw- en gedachtenisdiensten. Meer weten? Neem contact op met Daniël Claas, tel. 633 24 69 / 06 2678 7732