Een jaar lang verdiepen van je geloof. Met vragen als: wat is geloof eigenlijk, heb ik God nodig (en heeft God mij nodig), hoe kan ik bidden, wat bezielt mij, wat betekenen de woorden van het Onze Vader en de apostolische geloofsbelijdenis.
We werken toe naar een dienst waarin je in het openbaar geloofsbelijdenis doet (en je, als dat nog niet gebeurd is, gedoopt wordt). Maar ook als je uiteindelijk geen belijdenis doet, ben je welkom om mee te draaien in deze groep. Avonden, frequentie en invulling stellen we in overleg vast. Meld je aan bij ds. Nienke van Andel als je mee wilt doen.