De Alpha-cursus biedt je de mogelijkheid om op een ontspannen en eigentijdse manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. De cursus is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk. Iedere avond begint met een gezellige maaltijd. Daarna luister je naar een korte inleiding over een bepaald onderwerp en praat je daar in kleine groepjes over door. De cursus duurt tien avonden en een hele dag of een weekend. Bij voldoende deelname zal er begin volgend jaar weer een Alpha-cursus starten.

Luut Boeijenga, tel. 693 08 83
Wisa Saweri, tel. 695 46 55
alphazeist@gmail.com