‘Gebed is de adem van de ziel’. Elke vrijdagavond komen mensen bijeen voor gebed, stilte, bezinning, zingen en het lezen van de Bijbel; vaak staan de lezingen van de eerstvolgende zondag centraal. We danken God en doen voorbeden voor de kleine kring van de eigen gemeente en anderen om ons heen, en uiteraard ook voor de wereld waarin we leven. We bidden in stilte of voor allen hoorbaar, in het vertrouwen dat God ons hoort. U/jij bent welkom in de kring, gerust ook eenmalig. Wilt u voorbede voor een bepaalde situatie, dan kunt u dit doorgeven via de predikanten, de pastorale ouderlingen of via Annette den Boer.
Elke vrijdag van 19.00-19.30/19.45 uur, het hele jaar door, uitgezonderd feestdagen of wanneer er op vrijdagavond een kerkdienst is. 
Plaats: bij Jetske Hildebrand, de la Reylaan 3, tel. 696 47 41.

Annette den Boer,
tel. 877 83 14 / 06 1537 3182