De gespreksgroep voor mensen die niet meer zo vaak kerkdiensten bezoeken, maar wel op zoek zijn naar de zin van geloof, verhalen uit de Bijbel en ervaringen in het leven willen delen. De maandelijkse bijeenkomsten worden ’s avonds gehouden, steeds bij een van de deelnemers thuis.

Douwe van Barneveld, 
tel. 06 4485 0965