De Jeugdwerkplaats overkoepelt het jeugdwerk in onze wijkgemeente. Door een paar keer per jaar met de medewerkers van de verschillende vormen van jeugdwerk te overleggen en af te stemmen, is er een duidelijk overzicht van het reilen en zeilen van het jeugdwerk in de NoorderLichtgemeente. 
Kijk voor actuele informatie bij www.noorderlichtgemeente.nl/jeugd of neem contact op met de jeugdouderling Douwe van Barneveld
jwp@noorderlichtgemeente.nl