Iedere eerste vrijdagmiddag van de maand komen we met een wisselende groep gemeenteleden bij elkaar. Onder het genot van een kopje thee of koffie maken we van het aanwezige materiaal allerlei kaarten. Ervaring is niet vereist. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
De kaarten gaan grotendeels naar de gebedskring, die ze als blijk van medeleven verstuurt naar gemeenteleden. Het resterende deel is te koop in de hal van de kerk. Van de opbrengst kopen we nieuw materiaal en wat overblijft schenken we aan de diaconie.
Eerste vrijdag van de maand van 14.00-16.00 uur in de Noorderlichtkerk, Bergweg 92A.
Meer informatie bij:

Carla Valstar-Steendam,
tel. 878 15 44