De plaatselijke commissie Kerk en Israël beoogt de gemeente te bepalen bij de wortels van haar bestaan, die liggen in Israël. We zoeken naar mogelijkheden om dat zo goed mogelijk te doen, vooral in samenwerking met de wijkkerkenraden. Denk bijvoorbeeld aan thema-avonden aansluitend bij wat in de wijk leeft. Vragen en suggesties zijn welkom. Mensen die mee willen doen en denken ook.

ds. W. Ganzevoort, tel. 699 00 95