Lezend, luisterend gaan we op zoek in en met de psalmen. Elke avond een andere psalm volgens de oude traditie van 'Lectio Divina' - biddend lezen. We beginnen met elkaar, maar al lezend gaat u zelf verder aan de hand van de psalm. In de woorden voelend naar wat u herkent, aantrekt, bemoedigt, de weg wijst. Lezend, schrijvend, tekenend bent u in gesprek met de psalm.
We sluiten de avond af door aan elkaar te laten zien en te vertellen wat we willen delen en tot slot de psalm nog één keer te lezen en te zingen.
De data volgen later, via Opgang en de Zondagsbrief. Wanneer u geïnteresseerd bent kunt u dat doorgeven, dan krijgt u ook een persoonlijk bericht.
Informatie over Marleen van den Berg, die de bijeenkomsten leidt, op www.mbberg.nl.

Marleen van den Berg
marleen@mbberg.nl