In deze ontmoetingsgroep willen we met elkaar in gesprek zijn over onderwerpen die te maken hebben met ons geloof en het dagelijks leven. Het is geen ‘leerkring’, hoewel we natuurlijk ook van elkaar leren, maar de ontmoeting en het ‘delen’ staan voorop.
De voorbereiding van de avonden en de gespreksleiding doen we beurtelings als groepsleden. Dit seizoen kiezen we voor een ‘vrije invulling’, afhankelijk van de degene die voorbereidt. De groep bestaat vier jaar, maar ieder jaar wisselt de samenstelling en we willen graag nieuwe mensen opnemen. 
De bijeenkomsten zijn eenmaal per 14 dagen, op dinsdag, na het avondgebed (19.30 uur), van 20.00-21.30 uur in de Opkamer. 
Info/aanmelding bij

Heleen Kool, heleenjkool@gmail.com
Evelyn Noltus, enoltus@telfort.nl